Mapuche Nütram

6 MAPUCHE NÜTRAM HISTORIAS Y VOCES DE EDUCADORES TRADICIONALES Welu fantepu mew, fillke mapuche, fillke lof küpalu, kimelmekey mapuzugun kimelwe ruka mew ka feychi wechekeche petu kim mapundugulelu ka kimelmekey taiñ dungu engün. Feymew, kimelael mapuzugun tüfachi waria mew, ka kaley. Fantepu mew, fentrenke chemkün, weke chemnkün akuluam tüfachi pais mew, müley taiñ ngüneduamafiel ka nentuafiel weke nemül re mapuzugun mew. Femngechi, müley taiñ entuael fillke ngüneluwün, fillke awkantun, taiñ afnoael ka ñamnoael taiñ mapuchedungun, feymew, müley taiñ kim mapudunguafiel kom fillem taiñ penieel fantepu mew. Feymew, wüne tawüiñ ka nütramkaiñ chi pu kimelfe inchiñ kimelkelu mapuzugun ka fillke kimün nielu inchiñ. Femngechi, kiñewün mew, nütramkaiñ chumngechi doy küme kimeltuafuel taiñ mapuzugun itrokom pu tremkülelu ka mülelu fillke kimelwe ruka mew. Femngechi, nentuliiñ fillke kimün, ñimituliiñ fillke dungu, kuyfike awkantun, fillke nütram, fillke epew, fillke konew, kake kay, ka ñimituliiñ kom dungu, üllkatun, tayül, feymew, kimaiñ mapuche rakiduam, mapuche feyentun. Femngechi, fey adumfiliiñ inchiñ fantepu mew, müley taiñ nentuael fillke weke epew, weke nütram, weke ülkantun, weke rakiduam taiñ yenien fantepu mongen mew taiñ trürümnieael chumngechi amulen kidu taiñ mongen ka taiñ mapuche kimün, femngechi, amulepe taiñ we mapuche dungun. Feymew, llitumekey tüfachi chilka, weke kimün nielu ka kuyfike dungu nielu taiñ doy küme kimelael mapuzugun fantepu mew. Femngechi, trawümfiiñ fentren kimelfe, wecheke kimelfe ka alüntripantu yenielu tüfachi dungu, taiñ pichi kimael chem rakiduam nien engün tañi wirin mew. Feymew, ka nütramkaiñ taiñ doy küme adkunütuafiel taiñ kimün, taiñ doy küme kimelael mapuzugun. Femngechi, taiñ we pu trem, müte küdawnoael ñi kimael mapuchedungun, mapuche kimün ka mapuche rakiduam. Pewmangen fillke püle nütramkangelpe tüfachi chillka, femngechi, wüñodungutuaiñ taiñ mapuchengen

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTg=